خدمات نصب شده

فرآیند OEM / ODM / PLM (TOP) MUTIAN ENERGY کاملا بر اساس سیستم تضمین کیفیت ISO9001 است. TOP شامل کار تیمی م ofثر ادارات از طریق فروش ، تحقیق و توسعه ، مهندسی ، خرید ، تولید و کیفیت و تدارکات ، اطمینان از کیفیت بالای محصول و تحویل سریع برای مشتریان است.

OEM Procedure